Privacyverklaring

BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met BEER/Collewijn Mulder opleidingen.

BEER, Collewijn/Mulder opleidingen

Persoonsgegevens die wij verwerken

BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen kan persoonsgegevens van je verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen, en/of omdat je deze zelf aan BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen verstrekt. BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen gegevens nodig heeft

BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen gegevens bewaart

BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Delen met anderen

BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen, sluit BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen maakt geen gebruik van Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen gebruikt geen cookies. BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen maakt gebruik van verschillende diensten om berichten op social media te delen, zoals Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op jouw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@berrycollewijn.nl. In sommige gevallen vraagt BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen hiervoor om jouw legitimatie, ter bescherming van jouw privacy. BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen.

BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen
Berry Collewijn
Lauriergracht 103-G
1016 RJ Amsterdam
mobiel: 06 - 218 05 586
e-mail: info@berrycollewijn.nl
website: www.berrycollewijn.nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

BEER, Collewijn/ Mulder opleidingen mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018.

Terug naar boven